Partners

Business Boost International is uitvoeringspartner van Fenedex

Fenedex is een onafhankelijke particuliere vereniging van Nederlandse exporteurs en andere internationaal opererende ondernemingen. Zij zijn niet politiek gericht en brengen kennis en ervaring bij elkaar. Op deze manier stelt Fenedex haar leden in staat om succesvol te ondernemen op buitenlandse markten. Business Boost International ondersteunt de leden van Fenedex bij hun exportvraagstukken.

Fenedex Member Benefits

Fenedex Member Benefits zijn diensten en producten die uw export versterken. Fenedex-leden hebben exclusief recht op de diensten en producten van Fenedex Member Benefits. Business Boost International BV is één van de aanbieders hiervan.

Meer info over Fenedex Member BenefitsBusiness Boost International is partner van Impact Hub Amsterdam Scaling Hub

Impact Hub draait om de kracht van innovatie door samenwerking. Impact Hub heeft als doel de barrières te slechten die staan tussen goede ideeën om de issues van onze tijd op te lossen en de infrastructuur die daarvoor nodig is. Het is een door ondernemers ontwikkeld ecosysteem voor sociale innovatie, internationalisering en productiviteit, die significant bijdraagt aan economische groei en oplossingen voor ecologische, economische en maatschappelijke uitdagingen.

Impact Hub Amsterdam Scaling Programme