Name / Company
E-mail / Phone
Сhoose one of our representative offices
Additional information
summary and full report download link
Europees rapport over export door mkb-bedrijven
'Het FedEx SME Export Report 2019 bewijst eens te meer dat mkb-bedrijven voorlopen in groei en internationale uitbreiding, waarbij mkb-bedrijven een reeks grote kansen benutten die bij overzeese markten te vinden zijn'
Voor Nederlandse mkb-bedrijven zijn de exportactiviteiten over het algemeen toegenomen, vooral naar markten buiten Europa. Export blijft de drijvende kracht achter de omzetgroei en de inkomsten uit export zijn nu goed voor 72% van de totale omzet, tegenover 69% in 2017.

De toekomst ziet er rooskleurig uit, aangezien Nederlandse exporterende mkb-bedrijven steeds meer vertrouwen hebben dat de inkomsten uit export de komende 12 maanden zullen blijven stijgen.
De top 5 uitdagingen voor exporterende Nederlandse mkb-bedrijven
1
Verminderde vraag naar producten
2
Wisselkoersschommelingen
3
Gebrek aan geschoold personeel
4
Moeilijkheden om toegang te krijgen tot financiële steun
5
Problemen als gevolg van de impact van Brexit