Wat klanten zeggen


Ik heb Business Boost International leren kennen als een sympathiek, leergierig maar vooral zeer kundig bedrijf. In een korte periode wordt met een onderbouwd rapport de focuslanden gepresenteerd. Met dit rapport weten we waar de kansen en bedreigingen liggen, hiermee hebben we veel tijd en geld bespaard. Op naar de volgende stap in de samenwerking met BBI.
Duidelijk en informatief waar en waarom er kansen voor ons zijn en hoe die een vervolg kunnen krijgen op het gebied van export en samenwerking met buitenlandse bedrijven.

Ik heb Business Boost International leren kennen als een sympathiek, leergierig maar vooral zeer kundig bedrijf. In een korte periode wordt met een onderbouwd rapport de focuslanden gepresenteerd. Met dit rapport weten we waar de kansen en bedreigingen liggen, hiermee hebben we veel tijd en geld bespaart. Op naar de volgende stap in de samenwerking met BBI.

Marcel Foppen - General Manager Stainless Pathology Solutions B.V.

Duidelijk en informatief waar en waarom er kansen voor ons zijn en hoe die een vervolg kunnen krijgen op het gebied van export en samenwerking met buitenlandse bedrijven.

Dick van Aalsburg - directeur Van Aalsburg B.V.

​Business Boost International heeft in korte tijd een scherpe analyse gemaakt over waar onze marktkansen liggen. We zijn hierin samen opgetrokken om zo de niche waarop Wazzup zich richt tot uiting te laten komen in de concrete exportpotentie voor een zestal landen. We zijn tot een duidelijke rangordening gekomen. Op basis hiervan kunnen wij en stakeholders onze keuzes maken en concrete vervolgacties implementeren.

Gerben Nijmeijer – CEO Wazzup Software

​De Internationalisatie Scan van Business Boost International B.V. geeft ons een goed inzicht om te bepalen welke kant we op moeten voor verdere Export. Op welke landen moet onze focus liggen en waarom? De professionele aanpak van Eric Oving en zijn team heeft voor een zeer bruikbaar rapport gezorgd!

Florine Snel-Menken - Innovatie- en Account Manager De Menken keuken

​Wij kijken zeer positief terug op de samenwerking met BB-Int om onze internationalisatie strategie in kaart te brengen. Het vermogen om op een prettige manier onze dienstverlening kritisch en objectief te beoordelen en doorgronden vonden wij bewonderenswaardig en verhelderend. Het onderzoek is zeer grondig uitgevoerd en heeft ons waardevolle en concrete informatie opgeleverd voor onze online service. Wij kunnen de internationalisatie scan van Business Boost International iedereen aanraden.

Maarten Bushoff Founder, product marketing SPODAVI

​Het door BB-Int uitgevoerde SIB onderzoek heeft in korte tijd een schat aan bruikbare gegevens opgeleverd met betrekking tot de voor ons interessante markten en de daarin opererende concurrenten. De aanbevelingen zijn onderbouwd en afgestemd op onze situatie.

Gianni Balistreri | Managing Director | CORNERSTONE

​BB-Int heeft voor ons een gedegen marktonderzoek gedaan naar export kansen voor ons bedrijf. Hierdoor hebben wij een beter inzicht gekregen met welke diensten wij als bedrijf export mogelijkheden hebben en in welke landen onze kansen liggen. En je mag ons noemen als referentie voor andere geïnteresseerde bedrijven.

Wout van Wijnen - Directeur Teus Vlot Diesel & Marine

​Om onze exportactiviteiten te laten groeien hebben wij een eerste stap gezet met Business Boost International. Zij hebben in een zeer kort tijdsbestek een gedegen rapportage aangeleverd met feiten over diverse landen waarin we duidelijke potentiële kansen zien. We overwegen om samen met BBI ook nog enkele vervolgstappen te zetten omdat het zonder twijfel de meest gestructureerde aanpak lijkt.

Pieter Klijs - Directeur Gavilar B.V.

BB-Int heeft ons geholpen met een inventarisatie van de mogelijkheden om onze producten diensten internationaal aan te bieden. Hierbij hebben we ons gefocust op Europa. De aanpak, workshops en rapportage van BB-Int hebben ons enorm geholpen bij het bepalen van onze internationale strategie. Het advies van BB-Int was nuttig, relevant en praktisch; direct te gebruiken. Wij adviseren om van de diensten van BB-Int gebruik te maken, want het verhoogt de slagingskans en op zijn minst je eigen inzicht in de internationale kansen en mogelijkheden.​

Maarten de Vries - Director / Shareholder Biosisto BV

Business Boost heeft voor ons in een aantal landen/werelddelen, de potentiële markt in kaart gebracht voor de onlangs aan ons portfolio toegevoegde DOFRA uien- en aardappel-schillijnen. De door Business Boost geleverde marktdata en potentiële leads inspireerden onze bestaande agenten tot een concreet actieplan. Zo realiseerden we een vliegende start.

Alfred Klunder - Commercial Manager Food Technology Noord-Oost Nederland B.V.

Business Boost International werd in korte tijd een verlengstuk van onze organisatie en hielp ons bij het in kaart brengen van de markt en bij het aanleveren van concrete leads. Voor ons was dat een waardevolle aanvulling op ons proces.

Bart van ’t Ende - Commercial Manager Metaflex Doors Europe

Wij waren blij verrast met de degelijkheid van het rapport. Het is goed geschreven, goed onderbouwd en informatief en inhoudelijk bevatte het een aantal eye-openers, waar we zeker iets mee gaan doen.

Henk Reijnders - Algemeen Directeur Metaalzetterij MZAllpro B.V.

Wij hebben Business Boost International BV ingeschakeld om potentiële distributeurs voor handgereedschappen in kaart te brengen. Bewust hebben we BB-Int niet de namen gegeven van de bij ons bekende potentiële en bestaande distributeurs. BB-Int heeft aangetoond dat met haar gestructureerde aanpak zij niet alleen de bij ons bekende potentiële en bestaande distributeurs heeft gevonden, maar ook een heel aantal potentiële distributeurs die we nog niet kenden. Overtuigend is bewezen dat de aanpak klopt en effectief is!

Mark Niemeijer
APEX Tool Group Sales and Marketing Manager EMEA HT

Business Boost International heeft mij in 6 weken geholpen de Indiase markt transparant te maken, de marktpotentie inzichtelijk te maken en te helpen bij het maken van een keuze op welk marktsegment te focussen. De praktische adviezen en vervolgstappen zijn direct toepasbaar en maken een snelle en verantwoorde marktentree mogelijk. Bij de vervolgstappen hebben we BB-Int wederom ingeschakeld.

Erik Ottevanger - Directeur Ottevanger Groep

Ondanks een lichte aarzeling heb ik opdracht gegeven aan Kerst Doornhof en Eric Oving van Business Boost International om Bauhuis te ondersteunen bij het verzamelen van concreet toepasbare marktinformatie en het structureren van de internationalisatiestrategie. Mijn verwachtingen zijn ver overtroffen. Business Boost International heeft onschatbare marktinformatie aangereikt en heeft tevens laten zien over voor Bauhuis zeer relevante praktijk- en landenervaring te beschikken.

Frens Peters - CCO Bauhuis B.V

De vermarkting van een complex automatiseringsproduct (Fobis PS) kwam onvoldoende van de grond. Business Boost International heeft niet alleen de verschillende interne visies blootgelegd, maar ook draagvlak gecreëerd voor een gedeelde visie/oplossing. Het aangereikte concrete stappenplan helpt ons uitstekend om expansie in en buiten Nederland nu wel mogelijk te maken.

Sjaak Aerts - Partner RBK Group

Oost Europa biedt mogelijkheden voor Profextru. Voor ons was het echter de vraag hoe groot het potentieel werkelijk is en hoe we de verkoop in deze markt zouden moeten aanpakken. Business Boost International heeft middels een quick scan deze markt in kaart gebracht en tevens heel concreet geadviseerd op welke wijze we snel succes kunnen boeken. Uitstekend advies waar we direct mee aan de slag kunnen!

Bert Nijhuis - Directeur
Gert Dunnewind - Financieel directeur

De Internationalisatie Scan, uitgevoerd samen met Business Boost International, heeft een waardevolle en concrete onderbouwing opgeleverd voor het maken van keuzes op het gebied van exportgroei voor ons bedrijf. Concreet heeft dit geleid tot de situatie dat we in de eerste 3 maanden van 2014 reeds een orderportefeuille hebben ter grootte van de gehele omzet/winst van 2013!

Theo van den Hurk - Directeur Marketing & Sales

De Nederlandse markt is onvoldoende groot om in onze groeiambitie te voorzien. We dachten aan afzet in oost Europa, maar er liggen ook kansen dichterbij, nl in Duitsland en Engeland. Met één van de in het rapport genoemde samenwerkingspartners heb ik al een afspraak gemaakt. Voor mij is het een waardevol rapport waar ik de eerste 3 jaar mee vooruit kan.

Wim Borst - Directeur/eigenaar BoReCo

Praktische benadering van waaruit een groot marktgebied met de juiste criteria goed in beeld gebracht wordt en wat zeer goed gebruikt kan worden als basis voor de verdere uitbouw van onze internationale sales activiteiten. De factuur wordt met een glimlach betaald.

Willibrord Woertman - Managing Director / CEO

Wij zijn verrast over de snelheid en grondigheid van het onderzoek. Fijn om eens zaken te doen met een bedrijf die de toezeggingen binnen de tijd nakomt.

Mr. M.C.J. Teurlings
Voorzitter Stichting Webshop Keurmerk

BB-int heeft ons met een aantal prettige gesprekken voorzien van gedegen adviezen over internationale uitbreiding. Bovendien hebben ze kunnen bevestigen dat onze keuze om als eerste onze pijlen op de Engelse markt te richten een goede zet is. Het heldere rapport dat BB-int heeft opgeleverd biedt ons houvast om de juiste stappen te zetten.

Stefan Mennes - Directeur Datop B.V.

Heb het werken met Business Boost International als bijzonder prettig ervaren. Goede marktinformatie en een concreet stappenplan ontvangen om de buitenlandse activiteiten op een gestructureerde manier uit te bouwen.

Wim Robbertsen - Directeur Offex Projectinrichters

Wij ervaren de samenwerking met BB International als prettig. Er is een snelle en duidelijke rapportage, het rapport voldoet volledig aan onze verwachtingen en geeft ons een helder en soms verrassend beeld van de meest interessantste landen om te exporteren.

William Arts - Manager Infra Solutions / Directeur Verkoop
Anniek Salemans - Marketing & Communicatie

Business Boost International heeft voor mij op een prettige en toegankelijke manier mijn exportmarkten in kaart gebracht, duidelijke handvatten.

Diederick voor de Poorte
directeur/eigenaar van Agripoort

Business Boost International heeft me op korte termijn meer inzicht kunnen geven in potentiële groeimarkten voor Accessible Travel Netherlands. Als groeiende en daarom drukke start-up was er weinig tijd om marktonderzoek te doen om vermoedens m.b.t. de meeste geschikte groeimarkten te onderbouwen. Het geleverde rapport is volledig en biedt een goede basis voor groei.

Veroniek Maat - Founder & Travel planner Accessible Travel Netherlands

De rapportage geeft een objectief beeld van de onderzoeksgebieden en interessante landen met marktpotentie voor ons bedrijf. Een duidelijke afbakening, aangegeven vanuit de eigen bedrijfssterkte, is een essentiële voorwaarde. Daarna geeft het onderzoek aanknopingspunten om business uit te genereren.

d’Jeff van der Ven - Algemeen directeur Geton Roestvrijstaalindustrie

Aangezien ons online advertentieplatform in de sportmarkt makkelijk schaalbaar was, hebben we een onderzoek naar buitenlandkansen laten uitvoeren door Business Boost International. Het resultaat was een zeer praktisch en duidelijk rapport naar de buitenlandkansen van onze business. Op een viertal aspecten werden verschillende landen tegen elkaar afgewogen, wat overbleef was een selectie van landen waar potentie ligt. Geheel in lijn met de resultaten zijn we momenteel vervolgstappen aan het ondernemen.

Jaap Stockmann - Directeur AdsToSport

Business Boost International heeft ons geholpen om systematisch het juiste export land te kiezen en de juiste stappen te zetten. Zo kunnen we de grote valkuilen in het opschalingsproces voorkomen.

Manon Becher
Oprichter Starters4Communities

In zeer korte tijd heeft Business Boost International onze internationale activiteiten doorgelicht en concrete adviezen gegeven op het gebied van markentree (waaronder handelsagentselectie), landenkeuze en het aanbrengen van focus. De aangereikte profielen van potentiële klanten uit een drietal landen zijn een prima middel om deze partijen te gaan benaderen en we kunnen nu meer en betere sturing geven aan onze handelsagenten. Ik beveel de diensten van BB-Int van harte aan.

Stephan Toxopeus - Algemeen directeur